ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ – ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΥΠΡΟΣ

Έτος: 2020

Αποξηλώθηκε η μεταλλική δεξαμενή διαμέτρου 16 μέτρων, ύψους 22 μέτρων και βάρους 150 τόνων.
Στην συνέχεια μετακινήθηκε το βάθρο (βάση) της βάρους 260 τόνων και τοποθετήθηκε ξανά η δεξαμενή.
Συνολικό βάρος 410 τόνους.

Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=Z85fYWa8aBU

https://www.youtube.com/watch?v=9FWgmx074Zo