ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ-ΑΘΗΝΑ

Έτος: 2007-2008
Ανέγερση μεταλλικού φορέα κεντρικής σκηνής
Ανακατασκευή στέγης παλαιού κτιρίου
Τοποθέτηση επικάλυψης