Γεφυρα οδοποιιας – Χαρακας Κεφαλονια

Έτος: 2016-2017
Ανέγερση και τοποθέτηση μεταλλικής γέφυρας δύο ρευμάτων κυκλοφορίας
Συνολικού βάρους 1.000 τόνων