Πολιτική απορρήτου

Η εταιρεία ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ με έδρα στην Αγίου Βασίλειου 6, Άγιο Δημήτριο, Τ.K. 17343, Ελλάδα (εφεξής «Εταιρεία» ή «Σταύρος Σιδηρόπουλος») δεσμεύεται να προστατέψει το διαδικτυακό απόρρητο των χρηστών του εν λόγω ιστότοπου («Ιστότοπος»), ως υπεύθυνος επεξεργασίας («Υπεύθυνος Επεξεργασίας»). 

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου («Πολιτική») θα σας ενημερώσει για την πολιτική της εταιρείας σχετικά με την ιδιωτικότητά σας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο 

Γενικά, οποιεσδήποτε πληροφορίες και δεδομένα επιλέξετε να παρέχετε στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας μέσω του Ιστότοπου, ή που συλλέγονται με άλλο τρόπο μέσω του Ιστότοπου, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας κατά νόμιμο, αντικειμενικό και διαφανή τρόπο. Για το σκοπό αυτό, και όπως περιγράφεται παρακάτω, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας λαμβάνει υπόψη τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές που διέπουν την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, όπως ο περιορισμός του σκοπού, ο περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης, η ελαχιστοποίηση των δεδομένων, η ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητα των δεδομένων. 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ 

 1. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
  1. Όνομα, στοιχεία επικοινωνίας και άλλα Προσωπικά Δεδομένα
  2. Προσωπικά Δεδομένα άλλων προσώπων 
  3. Δεδομένα Περιήγησης 
  4. Cookies 
 2. Σκοποί της επεξεργασίας
 3. Λόγοι επεξεργασίας και υποχρεωτικός / διακριτικός χαρακτήρας της επεξεργασίας
 4. Αποδέκτες Προσωπικών Δεδομένων
 5. Διαβιβάσεις Προσωπικών Δεδομένων
 6. Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων
 7. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων
 8. Τροπολογίες

 

1.Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων 

Όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα συλλέγει και θα επεξεργάζονται πληροφορίες σχετικά με εσάς, γεγονός που σας επιτρέπει να ταυτοποιείστε είτε με αυτές είτε μαζί με άλλες πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί. Οι Υπεύθυνος Επεξεργασίας ενδέχεται επίσης να συλλέγει και να επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικά με άλλα άτομα, με τον ίδιο τρόπο, εάν επιλέξετε να τις παρέχετε. 

Αυτές οι πληροφορίες είναι «Προσωπικά Δεδομένα» και μπορούν να συλλεχθούν από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας τόσο όταν επιλέγετε να τις παρέχετε (π.χ. όταν ζητάτε πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία μέσω του Ιστότοπου). 

Τα Προσωπικά Δεδομένα που μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία από τους από Κοινού Υπεύθυνους Επεξεργασίας, είναι τα εξής:  

α. Όνομα, και στοιχεία επικοινωνίας  

Εάν συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας στον Ιστότοπο – θα σας ζητηθεί να υποβάλετε τα ακόλουθα: 

 • το όνομα σας 
 • τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και 
 • τον αριθμό τηλεφώνου/κινητού τηλεφώνου 

β. Προσωπικά Δεδομένα άλλων προσώπων 

Η φόρμα επικοινωνίας περιλαμβάνει ένα πεδίο ελεύθερου κειμένου όπου μπορείτε να γράψετε μηνύματα στον Υπεύθυνου Επεξεργασίας. Τα μηνύματα αυτά και το περιεχόμενο αυτό μπορεί (ακούσια ή μη) να περιλαμβάνει Προσωπικά Δεδομένα που σχετίζονται με άλλα πρόσωπα.  

Σε οποιαδήποτε περίπτωση όπου αποφασίσετε να μοιραστείτε Προσωπικά Δεδομένα που σχετίζονται με άλλα πρόσωπα, θα θεωρηθείτε ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας σχετικά με αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα και πρέπει να αναλάβετε όλες τις εγγενείς νομικές υποχρεώσεις και ευθύνες. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι πρέπει να αποζημιώσετε πλήρως τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για τυχόν παράπονα, αξιώσεις ή αιτήματα αποζημίωσης για ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν από την επεξεργασία αυτών των Προσωπικών Δεδομένων, τα οποία παρέχονται από τρίτους των οποίων τις πληροφορίες παρέχετε μέσω του Ιστότοπου. 

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας σας υπενθυμίζει ότι εάν είστε κάτω των 16 ετών, πρέπει να περιηγηθείτε στον Ιστότοπο με τη παρουσία ενός γονέα. 

γ. Δεδομένα Περιήγησης 

Η λειτουργία του Ιστότοπου, όπως συνηθίζει κάθε Ιστότοπος στο διαδίκτυο, περιλαμβάνει τη χρήση συστημάτων πληροφορικής και διαδικασιών λογισμικού, που συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες του Ιστότοπου στο πλαίσιο της συνήθους λειτουργίας τους. Ενώ ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν συλλέγει αυτές τις πληροφορίες για να τις συνδέσει με συγκεκριμένους χρήστες, εξακολουθεί να είναι δυνατή η ταυτοποίηση των εν λόγω χρηστών είτε απευθείας μέσω των εν λόγω πληροφοριών είτε με τη χρήση άλλων πληροφοριών που συλλέγονται – ως εκ τούτου, οι πληροφορίες αυτές πρέπει επίσης να θεωρούνται Προσωπικά Δεδομένα. 

Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν διάφορες παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σας σύστημα και το περιβάλλον πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP, της θέσης (χώρας), των ονομάτων τομέα του υπολογιστή σας, των διευθύνσεων URI (Uniform Resource Identifier) των πόρων που ζητάτε στον Ιστότοπο, της ώρας των αιτημάτων που έχετε υποβάλει, της μεθόδου που χρησιμοποιείται για την υποβολή αιτήσεων στο διακομιστή, τις διαστάσεις του αρχείου που λαμβάνεται ως απάντηση σε ένα αίτημα, του αριθμητικού κωδικού που υποδεικνύει την κατάσταση της απόκρισης που αποστέλλεται από το διακομιστή (επιτυχής, σφάλμα κ.λπ.) και ούτω καθεξής. 

Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για τη κατάρτιση στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου, καθώς και για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του και τον εντοπισμό τυχόν βλάβων ή/και κατάχρησης του Ιστότοπου. Εκτός από αυτόν τον τελευταίο σκοπό, τα δεδομένα αυτά δεν διατηρούνται για περισσότερους από 14 μήνες. 

δ. Cookies 

 Ορισμοί, χαρακτηριστικά και εφαρμογή προτύπων 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που μπορούν να σταλούν και να καταχωρηθούν στον υπολογιστή σας από τους ιστότοπους που επισκέπτεστε και να αποσταλούν ξανά σε αυτούς τους ιστότοπους όταν τους επισκέπτεστε ξανά. Χάρη σε αυτά τα cookies, αυτοί οι ιστότοποι μπορούν να “απομνημονεύσουν” τις ενέργειες και τις προτιμήσεις σας (π.χ. στοιχεία σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς, άλλες ρυθμίσεις οθόνης κ.λπ.), ώστε να μην χρειάζεται να τις διαμορφώσετε ξανά όταν επισκέπτεστε τον επόμενο ιστότοπο ή όταν αλλάζετε σελίδες μέσα σε ένα ιστότοπο. 

Τα cookies χρησιμοποιούνται για τον ηλεκτρονικό έλεγχο ταυτότητας, την παρακολούθηση των περιόδων λειτουργίας και την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητές σας κατά την πρόσβαση σε ένα ιστότοπο. Μπορεί επίσης να περιέχουν έναν μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης, ο οποίος επιτρέπει την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων περιήγησής σας σε έναν ιστότοπο, για στατιστικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς. Ορισμένες λειτουργίες σε έναν ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι δυνατό να εκτελεστούν χωρίς τη χρήση cookies, τα οποία, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι τεχνικά απαραίτητα για τη λειτουργία του Ιστότοπου. 

Κατά την περιήγηση σε ένα ιστότοπο, ενδέχεται επίσης να λαμβάνετε cookies από ιστότοπους ή εξυπηρετητές ιστού εκτός του Ιστότοπου που επισκέπτεστε (π.χ. «cookies τρίτων»). 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι cookies, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες τους, τα οποία μπορεί να αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας για διαφορετικές χρονικές περιόδους: «cookies περιήγησης», τα οποία διαγράφονται αυτόματα όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης και «μόνιμα cookies», τα οποία παραμένουν στη συσκευή σας μέχρι να παρέλθει η προκαθορισμένη περίοδος λήξης. 

Συγκεκριμένα, τα «cookies λειτουργικότητας» – δηλαδή cookies που χρησιμοποιούνται μόνο για την αποστολή μηνυμάτων μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή που είναι απαραίτητα για την παροχή υπηρεσιών που ζητάτε – συνήθως δεν απαιτούν αυτήν τη συγκατάθεση. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα cookies περιήγησης ή περιόδου λειτουργίας (που χρησιμοποιούνται για να επιτρέπουν στους χρήστες να συνδέονται) και τα cookies λειτουργιών (που χρησιμοποιούνται για την απομνημόνευση των επιλογών ενός χρήστη κατά την πρόσβαση στον ιστότοπο, όπως η γλώσσα ή τα προϊόντα που επιλέγονται για αγορά). 

– Είδη cookies που χρησιμοποιούνται από τον Ιστότοπο 

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί τους ακόλουθους τύπους cookies: 

 • Περιήγησης ή cookies περιόδου λειτουργίας, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία του Ιστότοπου ή/και για να σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο και τις Υπηρεσίες του Ιστότοπου. 
 • Cookies επιδώσεωντα οποία επιτρέπουν στους από Κοινού Υπεύθυνους Επεξεργασίας να κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο και να παρακολουθούν την κίνηση από και προς τον Ιστότοπο. 
 • Cookies λειτουργικότητας, τα οποία χρησιμοποιούνται για την ενεργοποίηση συγκεκριμένων λειτουργιών του Ιστότοπου και για τη διαμόρφωση του Ιστότοπου σύμφωνα με τις επιλογές σας (π.χ. γλώσσα), για τη βελτίωση της εμπειρίας σας. 

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας χρησιμοποιεί επίσης cookies τρίτων– δηλαδή cookies από ιστότοπους / εξυπηρετητές ιστού εκτός του Ιστότοπου, που ανήκουν σε τρίτους. Αυτά τα τρίτα μέρη θα ενεργούν είτε ως ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας όσον αφορά τα δικά τους cookies (χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που συλλέγουν για τους δικούς τους σκοπούς και υπό τους όρους που ορίζονται από αυτούς) είτε ως εκτελούντες την Επεξεργασία για τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας (επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα για λογαριασμό του  Υπεύθυνου Επεξεργασίας). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα εν λόγω τρίτα μέρη μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες σας, ανατρέξτε στις πολιτικές απορρήτου τους: 

 • Google 

– Cookies παρόντα στον Ιστότοπο 

Αναλυτικά, τα cookies που υπάρχουν στον ιστότοπο είναι τα εξής:  

 • Τεχνικό Όνομα – Υπεύθυνος Επεργασίας, Είδος cookie, σκοπός του cookie, διάρκεια αποθήκευσης. 

 

– Ρυθμίσεις cookies 

Μπορείτε να αποκλείσετε ή να διαγράψετε cookies που χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπο μέσω των επιλογών του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Θα γίνει επαναφορά στις προτιμήσεις για τα cookies, εάν χρησιμοποιηθούν διαφορετικά προγράμματα περιήγησης για την πρόσβαση στον Ιστότοπο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των προτιμήσεων για τα cookies μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, ανατρέξτε στις παρακάτω οδηγίες: 

Μπορείτε επίσης να ορίσετε τις προτιμήσεις σας σε cookies τρίτων, χρησιμοποιώντας διαδικτυακές πλατφόρμες, όπως το AdChoice. 

2.Σκοποί της επεξεργασίας

Η Εταιρεία, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα, τα οποία συλλέγονται μέσω του Ιστότοπου, για τους παρακάτω σκοπούς: 

 • Επαλήθευση της ταυτότητά σας και να διαχειριστεί τα αιτήματα που υποβάλατε οι ίδιοι μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας του Ιστότοπου, ή μέσω μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας, 
 • Για τη συμμόρφωση με τους νόμους σχετικά με τη συλλογή ή / και περαιτέρω επεξεργασία ορισμένων ειδών Προσωπικών Δεδομένων, 
 • Για πρόληψη και εντοπισμό τυχόν κατάχρησης του Ιστότοπου, ή για τυχόν δόλιων δραστηριοτήτων κατά του Ιστότοπου. 

3.Λόγοι επεξεργασίας 

Οι νομικές βάσεις της Εταιρείας για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, σύμφωνα με τους σκοπούς, είναι οι εξής: 

 • Διαχείριση Αιτημάτων: Η επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς είναι απαραίτητη για την παροχή των ζητούμενων Υπηρεσιών και, επομένως, είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης με εσάς. Δεν είναι υποχρεωτικό να δώσετε στην Εταιρεία τα Προσωπικά σας Δεδομένα για αυτούς τους σκοπούς. 
 • Συμμόρφωση: Η επεξεργασία για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη για την Εταιρεία προκειμένου να συμμορφωθεί με τις νομικές υποχρεώσεις της. 
 • Κατάχρηση/Απάτη: Οι πληροφορίες που συλλέγονται για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την πρόληψη και τον εντοπισμό δόλιων δραστηριοτήτων ή κατάχρησης του Ιστότοπου (για δυνητικά εγκληματικούς σκοπούς). 

4.Αποδέκτες Προσωπικών Δεδομένων

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν στον ακόλουθο κατάλογο προσώπων / οντοτήτων (“Παραλήπτες”): 

 • Οι οντότητες που ενεργούν συνήθως ως εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, όπως:  i) πρόσωπα, εταιρείες ή επαγγελματικές εταιρείες που παρέχουν στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με θέματα λογιστικής, διοίκησης, νομικά, φορολογικά, χρηματοοικονομικά που σχετίζονται με την παροχή των Υπηρεσιών, ii) φορείς που ασχολούνται με την παροχή των Υπηρεσιών (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας ή πάροχοι πλατφόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ή/και την εκτέλεση τεχνικής συντήρησης, όπως οι πάροχοι υπηρεσιών ΙΤ (συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης εξοπλισμού δικτύου και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών)· 
 • Πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα που απαιτούνται για την εκτέλεση δραστηριοτήτων που σχετίζονται αυστηρά με την παροχή των Υπηρεσιών, τα οποία έχουν αναλάβει υποχρέωση εμπιστευτικότητας ή υπόκεινται σε κατάλληλη νομική υποχρέωση εμπιστευτικότητας (π.χ. υπάλληλοι των Υπεύθυνων Επεξεργασίας)· 
 • Δημόσιοι φορείς, σώματα ή αρχές στις οποίες μπορούν να γνωστοποιηθούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή τις δεσμευτικές εντολές αυτών των φορέων, σωμάτων ή αρχών· 

5.Διαβιβάσεις Προσωπικών Δεδομένων

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας δεν θα διαβιβαστούν σε παραλήπτες που βρίσκονται σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης.  

6.Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων

Τα Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για την Διαχείριση Αιτημάτων θα διατηρούνται από την Εταιρεία για την περίοδο που κρίνεται απολύτως αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών – σε κάθε περίπτωση, καθώς τα εν λόγω Προσωπικά Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για την παροχή των Υπηρεσιών, η Εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να διατηρεί αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όπως μπορεί να είναι απαραίτητο για την προστασία των αυτόνομων συμφερόντων της που σχετίζονται με ενδεχόμενη ευθύνη αναφορικά με την παροχή των Υπηρεσιών. 

Τα Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για Συμμόρφωση θα διατηρούνται για την περίοδο που απαιτείται από την ειδική νομική υποχρέωση ή από το εφαρμοστέο δίκαιο. 

Τα Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για την πρόληψη Κατάχρησης/Απάτης θα διατηρούνται για όσο διάστημα κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. 

7.Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα ενώπιον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, οποιαδήποτε στιγμή: 

 • Πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα που επεξεργάζεται ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας (ή/και αντίγραφο αυτών των Προσωπικών Δεδομένων), καθώς και σε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, 
 • Διόρθωση ή ενημέρωση στα Προσωπικά σας Δεδομένα που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, όπου ενδέχεται να είναι ανακριβή ή ελλιπή. 
 • Αίτηση διαγραφής των Προσωπικών σας Δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, όπου πιστεύετε ότι η επεξεργασία είναι περιττή ή άλλως παράνομη. 
 • Αίτηση περιορισμού της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας, όταν πιστεύετε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι ανακριβή, περιττά ή παράνομα επεξεργασμένα ή όταν έχετε αντιρρήσεις στην επεξεργασία, 
 • Άσκηση του δικαιώματός σας στη φορητότητα: το δικαίωμα λήψης αντιγράφου των Προσωπικών σας Δεδομένων που παρέχονται στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και η διαβίβαση των εν λόγω Προσωπικών Δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων· 
 • Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, η οποία πιστεύετε ότι πρέπει να αποτρέψει τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας από την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, 

 

Πέρα από τα παραπάνω μέσα, μπορείτε πάντα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που περιγράφονται παραπάνω, αποστέλλοντας γραπτή αίτηση στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας στην ακόλουθη διεύθυνση: info@ssidiropoulos.gr. 

Σε κάθε περίπτωση, λάβετε υπόψη ότι, ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας που πραγματοποιήθηκε μέσω του ιστότοπου είναι παράνομη. 

8.Τροπολογίες

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου τέθηκε σε ισχύ στις 16 Νοεμβρίου 2020. 

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ενδέχεται να ενημερώνετε, π.χ., ως αποτέλεσμα αλλαγών στην  ισχύουσα νομοθεσία.  

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα σας ενημερώσει για τις αλλαγές αυτές μόλις εισαχθούν, και θα είναι  δεσμευτικές μόλις κοινοποιηθούν. Επομένως, ο  Υπεύθυνος Επεξεργασίας σας καλεί να  επισκέπτεστε τακτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για να εξοικειωθείτε με την πιο  πρόσφατη, ενημερωμένη έκδοση της Πολιτικής Απορρήτου.