Δημοσια επιχειρηση Ηλεκτρισμου ΑΕ – 5 μοναδα αης – Πτολεμαιδα

Έτος: 2017-2021
Ανέγερση μεταλλικών κατασκευών PipeRack
Ανέγερση μεταλλικής κατασκευής FGDs 1.500 τόνων
Ανέγερση μεταλλικής κατασκευής 1.100 τόνων (lignite transfer house)
Ανέγερση στέγης 3.500 τ.μ. και 380 τόνων (Turbine House)
Τοποθέτηση κλιμακοστασίων, παταριών στεγάστρων συνολικού βάρους άνω των 500 τόνων