Δημοσια επιχειρηση ηλεκτρισμου ΑΕ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Ανέγερση σιδηροκατασκευών και τοποθέτηση αγωγού διαμέτρου 4 μέτρων
Κατασκευή βάρους 350 τόνων