ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ – ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΥΠΡΟΣ

Έτος: 2019-2020

Συναρμολόγηση και τοποθέτηση μεταλλικών κτιρίων
Τοποθέτηση πλαγιοκάλυψης και επικάλυψης μεταλλικών κατασκευών
Τοποθέτηση υδρορροών
Ανέγερση PipeRack
Συναρμολόγηση και τοποθέτηση προσβάσεων