ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ “ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ”-ΚΟΣΟΒΟ

Έτος: 2000
Κατασκευή και τοποθέτηση κτιρίων διοίκησης-εστιατορίων-κψμ-ομάδων συντήρησης
Κατασκευή υπερυψωμένων φυλακίων
Κατασκευή κεντρικής πύλης και περίφραξης