ΓΕΦΥΡΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ – ΜΕΜΑΛΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑ

Έτος: 2013
Ανέγερση και τοποθέτηση γέφυρας δύο ρευμάτων κυκλοφορίας