ΙΑΣΟ – Λαρισα

Έτος: 2007-2008
Ανέγερση και τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών
Τοποθέτηση πλαγιοκάλυψης
Τοποθέτηση περσίδων