ΚΑΖΙΝΟ-ΡΟΔΟΣ

Αποξήλωση και αποκατάσταση, υποστύλωση διαφόρων τμημάτων τοιχοποιίας
Κατασκευή και τοποθέτηση αερισμού και κλιματισμού (αεραγωγοί κλιματιστικές μονάδες)
Κατασκευή και τοποθέτηση όλων των μικρών σιδηροκατασκευών (κάγκελα-πόρτες-πόρτες ασφαλείας)
Κατασκευή και τοποθέτηση στεγών και τρούλου από σιδηροκατασκευή και επένδυση από φύλλο χαλκού
Κατασκευή και τοποθέτηση δαπέδων και ψευδοδαπέδων, καθώς και τοιχοποίας από μεταλλική κατασκευή και γυψοσανίδα