ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ M.P.C.-ΑΤΤΙΚΗ

Ανέγερση σιδηροκατασκευής έντεκα (11) ορόφων 27.000 τ.μ. και βάρους 8.000 τόνων
Τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων και φλοιού του κτιρίου
Κατασκευή καμινάδων των λεβητοστασίων
Κλιματισμός και αερισμός κτιρίου (αεραγωγοί- κλιματιστικές μονάδες)