ΚΤΙΡΙΟ PRAKTIKER-ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Έτος: 2007
Αποξήλωση εργοστασίου πρώην ΒΙΕΞ
Τοποθέτηση διαφόρων σιδηροκατασκευών
Στέγαση κτιρίου (πάνελ και υαλοπλασμάτων όψεων)
Κλιματισμός και αερισμός κτιρίου (αεραγωγοί- κλιματιστικές μονάδες)