Νεα γραφεια Angelicoussis Shipping Group – Αθήνα

Έτος: 2015-2016
Συναρμολόγηση και τοποθέτηση κρεμαστών μπαλκονιών για να λειτουργήσουν ως κήποι
Συναρμολόγηση και τοποθέτηση canopy του βασικού κτιρίου
Κατασκευή και τοποθέτηση καμινάδων εξαερισμού