ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κατασκευή και τοποθέτηση αερισμού και κλιματισμού (αεραγωγοί κλιματιστικές μονάδες)
Κατασκευή και τοποθέτηση όλων των μικρών σιδηροκατασκευών (κάγκελα-πόρτες-πόρτες ασφαλείας)