ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ- ΑΤΤΙΚΗ

Κατασκευή και τοποθέτηση όλων των μικρών σιδηροκατασκευών των διακοσίων (200) κατοικιών (κάγκελα-πόρτες-πόρτες ασφαλείας)