ΠΟΤΑΜΙ ΞΗΡΙΑ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Έτος: 2006-2007
Ανέγερση και τοποθέτηση μεταλλικού φορέα για την κάλυψη του ποταμού Ξηριά πλάτους 18 μέτρων και συνολικού μήκους 1.500 μέτρα