ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΛΛΙΔΗΣ”-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κατασκευή και τοποθέτηση κλιματισμού (αεραγωγοί και κλιματιστικές μονάδες)
Ανέγερση σιδηροκατασκευής κτιρίου
Κατασκευή και τοποθέτηση όλων των μικρών σιδηροκατασκευών (κάγκελα- πόρτες- πόρτες ασφαλείας)