ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΣΑΡΑΝΤΑ

Κατασκευή βάρους 750 τόνων